• E - Ticaret – Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında

  Bildiğiniz üzere, 04.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ticari elektronik iletinin gönderilmesi usullerinde değişiklikler yapılmıştır, “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)” kurulmuştur, İYS kullanıma açılmıştır ve şirketler için İYS’de kullanım hesabı başvuru süreci başlatılmıştır.

  Devamını Oku
 • 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme Notu

  Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (bundan sonra “Yönetmelik I” olarak addedilecektir) 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik I ile 25.04.2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (bundan sonra “Yönetmelik II” olarak addedilecektir) ‘in birçok maddesinde değişiklik yapılmıştır.

  Devamını Oku
 • İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

  Bilindiği üzere 17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ve 4857 saylı İş Kanunu’na önemli maddeler eklemiştir.

  Devamını Oku
 • İş Hukuku Bakımından 7244 Sayılı Kanun

  16/04/2020 tarihinde paylaşmış olduğumuz bilgilendirme notumuzda bahsi geçen Kanun teklifi, 17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak yayımlanmıştır.

  Devamını Oku
 • 18-20 Yaş Arası Sokağa Çıkma Yasağı ve İstisnaları

  Çin’in Wuhan kentiden tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını, günümüz itibariyle neredeyse her ülkede görülmektedir. Salgın riskinin azaltılması, yayılımın yavaşlatılması ve durdurulması amacıyla devletler tıp dünyasının önerilerini de dikkate alarak çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerden belki de en etkilisi olarak değerlendirilen ve şu anda da birçok devlet tarafından uygulanan “sokağa çıkma yasağı”, Covid-19’un ülkemizde de görülmesi ve hızla yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından belirli gruplar üzerinde uygulanmaya başlanmıştır.

  Devamını Oku
 • Covid-19'un Bayilik Sözleşmelerine Etkileri

  Bugüne kadar ülkemizde meydana gelen ekonomik krizler, döviz kurlarındaki sert yükselişler veya piyasadaki rekabet koşullarının şirketler ve bayileri arasında uyuşmazlıklara sebep olduğu görülürken önümüzdeki günlerde COVID-19 salgının da tedarikçiler/üreticiler/ithalatçılar (bundan sonra “şirketler” olarak anılacaktır) ve bayileri arasında önemli uyuşmazlıklara sebep olacağı beklenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tedarik zincirlerinin bozulması, bazı sektörlerde üretimin durma noktasına gelmesi, piyasadaki talebin ciddi oranda düşmesi, uluslararası sınır geçişlerinde uygulanan kontroller sebebiyle taşımalarda gecikmelerin olması şirketler ve bayileri arasındaki ilişkiyi şüphesiz ki etkileyecektir.

  Devamını Oku
 • Koronavirüs (Covid - 19) Salgınının Yük Taşıma Sözleşmeleri ve Nakliyat Sigortalarına Etkisi

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın hastalık olarak ilan edilmesi akabinde tüm dünyada bir pandemik olarak kabul gören COVID-19 salgını, çeşitli seyahat yasaklarını ve ulaşımda aksaklıkları beraberinde getirerek Türkiye’de ve tüm dünyada üretim, lojistik ve uluslararası tedarik zincirinde önemli aksaklıklara neden olmuştur.

  Devamını Oku
 • Covid -19 Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Duyuruya Göre Şirketlerin Özkaynaklarının Korunması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”), 01.04.2020 tarihinde tüm oda ve borsalara hukuki konu başlığıyla bir yazı göndermiştir. Bu yazıda, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…” ve bu duyurunun şirketlerce dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır.

  Devamını Oku
 • Covid-19 Salgını Sebebiyle Resmi Gazete’de Yayınlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Kanuni Sürelere Etkisi

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, TBMM Genel Kurulu tarafından 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasal süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu. Bu kanunun amacı Koranavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle herhangi bir hak kaybının oluşmamasını sağlamaktır.

  Devamını Oku
 • Corona Virüs (COVİD-19) İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Duyurusu ve Corona Virüs Nedeniyle Alınan Tedbirler Kapsamında Sağlık Bilgilerinin İşlenmesi

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) internet sitesinde dün ilişikteki duyuru yayınlanmıştır. Kurum’un bu duyurusunda ve Kurum ile yaptığımız görüşmede, Kurum bulunduğumuz bu olağanüstü zor süreçte dahi veri sorumlularının KVK mevzuatındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini vurgulamaktadır.

  Devamını Oku
 • Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

  Kısa çalışma genel olarak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanmaktadır.

  Devamını Oku
 • “Kişisel Verilerin Korunması” – Yükümlülükler ve Yaptırımlar

  07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ("Kanun") hakkında özet bilgiler içeren bilgi notumuzu yayınlamıştık. Müvekkillerimiz tarafından Kanun hakkında, özellikle şirketlerinin günlük işleyişlerine etkisine, Kanun kapsamındaki yükümlülüklere ve yaptırımlara ilişkin detaylı bilgiler talep edilmiştir. Bu talepleri karşılamak üzere, bu bilgi notumuz hazırlanmıştır.

  Devamını Oku
 • 10 Soruda Covid-19’un Sözleşmelere Etkisi

  Covid-19 (coronavirüs) mücbir sebep midir?

  Devamını Oku
 • Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemli ?

  Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, (kişinin adı- soyadı, doğum tarihi, telefon numarası gibi) kişisel bilgiler/veriler, dijital ortamda kolaylıkla erişilebilir hale gelmiştir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

  Devamını Oku
TİLEGAL Hakkında

TİLEGAL Hakkında

Kökleri 1920’lere uzanan TİLEGAL , sahip olduğu kurum kültürü ve bilgi birikimini kuşaktan kuşağa aktararak, günümüzün saygın, güvenilir ve modern hukuk büroları arasındaki yerini almıştır. TİLEGAL yeni çağın gereksinimlerini bilen, geleneksel yaklaşımların yanı sıra dinamik ve yenilikçi çözümler sunabilen bir avukatlık bürosudur.
Daha Fazlası
 Global Vizyonumuz

Global Vizyonumuz

Uluslararası deneyimimiz, sadece Türkiye sınırları dışında iyi hizmet verebilmemizi değil, aynı zamanda çok uluslu şirketlerin kurumsal kültürlerine uygun olarak onlara, Türkiye’de güvenilir hukuk hizmeti sunabilmemizi sağlamaktadır. TİLEGAL gerek yurtdışında faaliyet gösteren Türk firmalarına, gerekse Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmalara hukuki hizmeti sağlamaktadır.
Daha Fazlası
Uzmanlığımız

Uzmanlığımız

TİLEGAL; finansal kurumlar, tüketici ürünleri ve perakendecilik, enerji ve altyapı, sağlık, ilaç ve tıbbi cihazlar, sanayi ve üretim, sigorta, gayrimenkul ve inşaat, ulaşım ve lojistik ve telekomünikasyon, medya ve teknoloji sektörlerinde sahip olduğu derin uzmanlık ve bilgi birikimini müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır.
Daha Fazlası
Anasayfa

1923’den bugüne...

Tilegal yeni çağın gereksinimlerini bilen, geleneksel
yaklaşımların yanı sıra dinamik ve yenilikçi çözümler
sunabilen bir hukuk bürosudur.