• DÖVİZLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDEKİ YENİ DÜZENLEMELER

  13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (“Karar”) değişiklik yapılmıştır. Değişikliği yapan 2018- 32/51 numaralı Tebliğ’e (“Tebliğ”) göre, Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdettikleri menkul ve gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinde, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde, sözleşeme bedellerini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklardır. 13.09.2018 tarihinden önce döviz cinsi esas alınarak akdedilen sözleşmelerin bedelleri ise 30 gün içerisinde (13.10.2018 tarihine kadar) Türk Lirası (“TL”) cinsinden yeniden belirlenmek zorundadır.

  Devamını Oku
 • KONKORDATO HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU

  İcra İflas Kanunu’nun (İİK) İflas Erteleme hükümleri, 28.02.2018 tarihli 7101 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.

  İflas ertelemede yargılama ve uygulama süresinin uzunluğu, iflas erteleme sürecindeki şirketlerin mahkeme tarafından etkin şekilde denetlenememesi ve alacaklıların sürece neredeyse hiç müdahale edememeleri, önemli sorunlar meydana getirmekteydi.

  Devamını Oku
 • 10 Soruda İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi

  Basında da oldukça geniş yer bulan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun getirdiği en önemli yenilik olan zorunlu arabuluculuk sistemi 01/01/2018 tarihinde uygulanmaya başlayacak olup, konu hakkındaki önemli sorular ve bunların cevapları bilgi notumuzda düzenlenmiştir.

  Devamını Oku
 • ÇEK KANUNU'NDA NELER DEĞİŞTİ? HAPİS CEZASI VAR MI?

  10 SORUDA ÇEK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  Devamını Oku
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI NEDEN ÖNEMLİ?

  Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, (kişinin adı- soyadı, doğum
  tarihi, telefon numarası gibi) kişisel bilgiler/veriler, dijital ortamda kolaylıkla erişilebilir hale
  gelmiştir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

  Devamını Oku
 • KİŞİSEL VERİLERİN KANUNA AYKIRI SAKLANMASININ YAPTIRIMLARI?

  07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ("Kanun")
  hakkında özet bilgiler içeren bilgi notumuzu yayınlamıştık. Müvekkillerimiz tarafından Kanun
  hakkında, özellikle şirketlerinin günlük işleyişlerine etkisine, Kanun kapsamındaki yükümlülüklere
  ve yaptırımlara ilişkin detaylı bilgiler talep edilmiştir. Bu talepleri karşılamak üzere, bu bilgi
  notumuz hazırlanmıştır.

  Devamını Oku
 • İŞÇİDEN ALINAN FAZLA ÇALIŞMA ONAYININ ŞEKLİNE İLİŞKİN YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİK

  Bilindiği gibi işçilerin fazla çalışma yapabilmesi için İş Kanunu’nda bazı şartlar öngörülmektedir. Bunlardan
  biri, fazla çalışma için her yılın başında işçinin yazılı onayının alınması zorunluluğudur. Kanunun 41.
  maddesinde işçinin onayının alınması gerektiği ve fazla çalışmaların ne şekilde uygulanacağının yönetmelikle
  gösterileceği belirtilmiştir.

  Devamını Oku
 • GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA NELER DEĞİŞTİ?

  GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA NELER DEĞİŞTİ?

  5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEDİR.

  Devamını Oku
 • FAZLA MESAİ İÇİN İŞÇİDEN NASIL ONAY ALINMALI?

  İŞÇİDEN ALINAN FAZLA ÇALIŞMA ONAYININ ŞEKLİNE İLİŞKİN YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİK

  Bilindiği gibi işçilerin fazla çalışma yapabilmesi için İş Kanunu’nda bazı şartlar öngörülmektedir. Bunlardan biri, fazla çalışma için her yılın başında işçinin yazılı onayının alınması zorunluluğudur. Kanunun 41. maddesinde işçinin onayının alınması gerektiği ve fazla çalışmaların ne şekilde uygulanacağının yönetmelikle gösterileceği belirtilmiştir

  Devamını Oku
TİLEGAL Hakkında

TİLEGAL Hakkında

Kökleri 1920’lere uzanan TİLEGAL , sahip olduğu kurum kültürü ve bilgi birikimini kuşaktan kuşağa aktararak, günümüzün saygın, güvenilir ve modern hukuk büroları arasındaki yerini almıştır. TİLEGAL yeni çağın gereksinimlerini bilen, geleneksel yaklaşımların yanı sıra dinamik ve yenilikçi çözümler sunabilen bir avukatlık bürosudur.
Daha Fazlası
 Global Vizyonumuz

Global Vizyonumuz

Uluslararası deneyimimiz, sadece Türkiye sınırları dışında iyi hizmet verebilmemizi değil, aynı zamanda çok uluslu şirketlerin kurumsal kültürlerine uygun olarak onlara, Türkiye’de güvenilir hukuk hizmeti sunabilmemizi sağlamaktadır. TİLEGAL gerek yurtdışında faaliyet gösteren Türk firmalarına, gerekse Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmalara hukuki hizmeti sağlamaktadır.
Daha Fazlası
Uzmanlığımız

Uzmanlığımız

TİLEGAL; finansal kurumlar, tüketici ürünleri ve perakendecilik, enerji ve altyapı, sağlık, ilaç ve tıbbi cihazlar, sanayi ve üretim, sigorta, gayrimenkul ve inşaat, ulaşım ve lojistik ve telekomünikasyon, medya ve teknoloji sektörlerinde sahip olduğu derin uzmanlık ve bilgi birikimini müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır.
Daha Fazlası
Anasayfa

1923’den bugüne...

Tilegal yeni çağın gereksinimlerini bilen, geleneksel
yaklaşımların yanı sıra dinamik ve yenilikçi çözümler
sunabilen bir hukuk bürosudur.