Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar

Ticaret hayatında şirketlerin karşılaşabilecekleri hukuki soru ve sorunlara doğru yanıtları bulabilmek, hukuk bürolarının sürekli ve aktif desteğini gerektirmektedir. TİLEGAL Şirketler Hukuku departmanı,  aktif olarak faaliyet göstermekte olup, yerli ve yabancı şirketler arasında yapılan çok çeşitli tipteki anlaşmada ya da şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili işlemlerinde önemli görevler almıştır.

TİLEGAL, ölçeği ne olursa olsun tüm yerli ve yabancı şirketlerin hukukla ilgili ihtiyaçlarının yönetilmesi; şirket kuruluşları, ortaklık yapıları, temsil yapıları, tür değişikliği, şirket sözleşmeleri, hisse alım-satımı, olağan ve olağanüstü genel kurul hazırlıkları ve toplantıları, yönetim kurulu toplantılarında danışmanlık, kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk, kurumsal yönetim komitelerinin kararlarının alınması, halka açık şirketlerin SPK mevzuatına uygunluğu ve benzeri pek çok konuda ayrıntılı ve hassas bir hukukçu yaklaşımı sunmaktadır.

Farklı sektörlerde bulunan hizmet gösteren müvekkillerimize, özellikle distribütörlük, ortak pazarlama, ortak tanıtım, alım satış, lisans, tedarik, franchise, taşıma, yönetim sözleşmeleri dâhil her türlü sözleşmenin hazırlanmasında sektör odaklı olarak ve ticari hayatın gerçeklerini de dikkate alarak hukuki destek vermekteyiz.

Türkiye pazarı, şirket birleşmeleri ve devralmaları konusunda son dönemde tecrübe kazanmaya başlamıştır. TİLEGAL, artık günümüz ticari ilişkileri bakımından hukuk alanında önemli bir yer tutan şirket birleşmeleri, devir almaları, şirketlerin mevzuata uygun olarak yönetilmesi ve “due diligence” süreçleri konularında sahip olduğu uzmanlık ve deneyimi müvekkilleri ile paylaşmakta, ihtiyaca göre ilgili pazarı düzenleyen yasal mevzuata ilişkin tavsiyeler vermektedir. Aynı zamanda yabancı menşeili müvekkillerimizin Türkiye’deki faaliyetlerinin yapılandırılmasında başvurabileceği en iyi yolların tespit edilmesine de yardımcı olmaktadır.

İlgili Yayınlar

  • 06.04.2021 Tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” Hakkında Bilgilendirme Devamını Oku
  • 26.12.2020 Tarihli 31346 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgilendirme Devamını Oku
  • E - Ticaret - İleti Yönetim Sistemi Sürelerinin Ertelenmesi Hk. Devamını Oku
  • 24.06.2020 Tarihli, 31165 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 7246 Kanun Nolu Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgilendirme Notu Devamını Oku
  • INFORMATION NOTE RELATED TO THE LAW AMENDING THE LAW ON THE PROTECTION OF COMPETITION NUMBERED 7246 ENTERED INTO FORCE THROUGH PUBLICATION IN THE OFFICIAL GAZETTE DATED 24.06.2020 AND NUMBERED 31165 Devamını Oku
Tüm Yayınlar >>