Taşıma Hukuku

Globalleşmeyle birlikte emtiaların uluslararası dolaşımının doğal bir sonucu olarak, uluslararası mal alım satımları ve bu emtiaların taraflar arasında teslimi uluslararası ticaret hukuku ve taşımacılık hukukunu da çağın gereklerine uydurmayı gerektirmektedir. Günümüzde elektronik ticaretin arttığı, alternatif taşıma yöntemlerinin geliştiği dikkate alındığında, güncel hukuki sorunlar da bu değişimlere uygun olarak şekillenmektedir.

TİLEGAL, sınır ötesi mal alım satımı, gümrük sorunları, deniz, hava ve kara araçları ile yük ve insan taşınması, lojistik, depolama ve antrepo hizmetleri, hava ve kara araçları alım satımı ve finansmanı başta olmak üzere lojistik ve taşımacılık hukuku üzerine her tür hukuki sorunun çözümü konusunda uzman ekibi sayesinde hızlı ve efektif hizmet sunmaktadır.

Büromuz, denizcilik şirketlerine, havayolu işletmelerine, acentelere, lojistik hizmeti veren şirketlere, gemi, uçak ve yat finansmanı sağlayan kredi kurumlarına, sigorta şirketlerine ve sektörün pek çok farklı oyuncusuna hukuki hizmet sağlamaktadırlar.

Çok uzun süredir deniz hukuku alanında hizmet veren TİLEGAL, deniz hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, gemi hacizleri, çarterparti ve konşimento uyuşmazlıkları, hasar tespitleri, taşıma sigortası uyuşmazlıkları, gemi alım satımı ve finansmanı, deniz kazaları, kurtarma yardım, deniz kirliliği, deniz iş hukuku, müşterek avarya, P&I ve H&M sigortaları uyuşmazlıkları, tescil işlemleri konularında müvekkillerine çözümler sunmaktadır. Departmanımızın üyelerinin bir çoğu İngiltere’nin bu alanda dünyaca ünlü üniversitelerinde taşımacılık hukuku konusunda yüksek lisans yapmış olup, uzun yıllardır sektörün içerisinde olmaları sebebiyle bu spesifik alanda hizmet verebilen sınırlı sayıdaki uzman avukat arasına girmişlerdir.

TİLEGAL, uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası alım-satımlar, ödeme ve teslim şekilleri, leasing ve faktöring sözleşmeleri, uluslararası finansman teknikleri, banka teminat mektupları konusunda her türlü danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir. Bu kapsamda gerek yabancı müvekkillerimizin Türkiye ile, gerekse Türk müvekkillerimizin yabancı şirketler ile akdettikleri sözleşmelerin hazırlanması, risk analizlerinin yapılması, uyuşmazlıkların önlenmesi için önleyici avukatlık hizmetlerinin sunulması ve uyuşmazlık çıkması halinde alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da dahil, Türkiye’de veya yurt dışında davaların takip edilmesi konusunda hizmet vermektedir.

İlgili Yayınlar

  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 105. Maddesi ile Bağlantılı Olarak, Konişmentolarda Bulunan, Yabancı Mahkemelerin Yetkisini Düzenleyen Yetki Şartının Geçerliliğine İlişkin Güncel Yargıtay İçtihatları Hakkında Bilgilendirme Notu Devamını Oku
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 105. Maddesi ile Bağlantılı Olarak, Konişmentolarda Bulunan, Yabancı Mahkemelerin Yetkisini Düzenleyen Yetki Şartının Geçerliliğine İlişkin Güncel Yargıtay İçtihatları Hakkında Bilgilendirme Notu Devamını Oku
  • Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devamını Oku
  • 03/05/2019 Tarihinde Yürürlüğe Giren 1999 Tarihli Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme Hakkında Bilgilendirme Devamını Oku
  • Sirküler No 2018-4 Devamını Oku
Tüm Yayınlar >>