09.05.2020 Tari̇hli̇ Ve 31122 Sayili Resmi̇ Gazetede Yayimlanan “si̇gortacilik Kapsaminda Değerlendi̇ri̇lecek Faali̇yetlere, Tüketi̇ci̇ Lehi̇ne Yapilan Si̇gorta Sözleşmeleri̇ İle Mesafeli̇ Akdedi̇len Si̇gorta Sözleşmeleri̇ne İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k” Hakkinda Bi̇lgi̇lendi̇rme Notu

  • Anasayfa
  • Yayınlar
  • 09.05.2020 Tari̇hli̇ Ve 31122 Sayili Resmi̇ Gazetede Yayimlanan “si̇gortacilik Kapsaminda Değerlendi̇ri̇lecek Faali̇yetlere, Tüketi̇ci̇ Lehi̇ne Yapilan Si̇gorta Sözleşmeleri̇ İle Mesafeli̇ Akdedi̇len Si̇gorta Sözleşmeleri̇ne İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k” Hakkinda Bi̇lgi̇lendi̇rme Notu

09.05.2020 Tari̇hli̇ Ve 31122 Sayili Resmi̇ Gazetede Yayimlanan “si̇gortacilik Kapsaminda Değerlendi̇ri̇lecek Faali̇yetlere, Tüketi̇ci̇ Lehi̇ne Yapilan Si̇gorta Sözleşmeleri̇ İle Mesafeli̇ Akdedi̇len Si̇gorta Sözleşmeleri̇ne İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r Yönetmeli̇k” Hakkinda Bi̇lgi̇lendi̇rme Notu

 

09052020-tarih-ve-31122-sayi

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com