26.12.2020 Tari̇hli̇ 31346 Sayılı Resmi̇ Gazete’de Yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ti̇caret Kanunu’nun 376. Maddesi̇ni̇n Uygulanmasına İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar Hakkında Tebli̇ğ’de Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ Hakkında Bi̇lgi̇lendi̇rme

  • Anasayfa
  • Yayınlar
  • 26.12.2020 Tari̇hli̇ 31346 Sayılı Resmi̇ Gazete’de Yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ti̇caret Kanunu’nun 376. Maddesi̇ni̇n Uygulanmasına İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar Hakkında Tebli̇ğ’de Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ Hakkında Bi̇lgi̇lendi̇rme

26.12.2020 Tari̇hli̇ 31346 Sayılı Resmi̇ Gazete’de Yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ti̇caret Kanunu’nun 376. Maddesi̇ni̇n Uygulanmasına İli̇şki̇n Usul Ve Esaslar Hakkında Tebli̇ğ’de Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ Hakkında Bi̇lgi̇lendi̇rme

 

memo-tr-eng_ttk-376-maddesini

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com