Yayınlar

03/03/2023 TARİHİNDE 7438 SAYILI KANUN İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN EYT DÜZENLEMESİ IŞIĞINDA EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN İŞÇİYE ÖDENMESİ GEREKEN KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

03/03/2023 tarihli 32121 s. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7438 s. Kanun) yürürlüğe girmiş olup bu kanun ile
Devamını Oku

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7413 sayılı “Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Noterlere taşınmaz satışına yetki veren düzenleme getirilmiş ve bu düzenleme ile noterlerin yetkileri arasına; “Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi […]
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 05/01/2023 Tarihinde Yayımlanan Genelgeyle, 01/07/2022 – 31/12/2022 Tarihleri Arasında…

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. (Yargıtay 9. H.D. 10/03/2021 gün, 2021/850 E., 2021/5875 K.) […]
Devamını Oku

Ortaklarımızdan Nil Tütüncüoğlu, Deniz Ticareti Hukuku alanında Türkiye’de Legal Industry Reviews’in ilk baskısına katkıda bulunmuştur.

Even though the term “demurrage” is widely used in maritime law and the basis of many conflicts in courts, it is challenging to find enough information about its reflection on sales contracts. Here, we want to introduce you to a quick and easy explanation of the responsibility of the demurrage claims in sales contracts. Devamını […]
Devamını Oku

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkınnda Bilgi Notu

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)” (“Değişiklik Tebliği”) ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in” (“Tebliğ”) 8. maddesinin 9. fıkrasının sonuna ekleme yapılmıştır. Devamını Oku
Devamını Oku
  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com