Ömer Kömüç

Omer-Komuc

Ömer Kömüç

Kıdemli Ortak

Özgeçmiş
2001 yılından itibaren İstanbul’da aktif olarak avukatlık yapmaktadır. Halen TİLEGAL’in partnerlerinden biridir ve İcra iflas departmanı yöneticisidir.

Avukatlık yapmaya başladığı ilk dönemden itibaren ağırlıklı olarak alacakların tahsili konularında çalışmıştır.

Alacakların tahsilini kolaylaştırmak için hukuki ve ticari şartların icap ettirdiği en uygun teminatın alınması, taşınır rehni, ticari işletme rehni, kesin borç ipoteği veya teminat ipoteği kurulması gibi konularda pek çok deneyime sahiptir.

Haciz, rehin veya iflas takiplerinin hazırlanması, bu icra takipleri ile ilgili itiraz, şikayet, dava, haciz, muhafaza ve satış gibi her türlü işlemi fiilen yürütmüştür.

İİK ve TCK’da alacaklının şikayeti üzerine borçlu hakkında açılan iflas istememe, alacaklıdan mal kaçırma, hileli iflas gibi ceza davalarını açmış ve takip etmiştir.

Ayrıca kira alacaklarının tahsiliyle ilgili özel takip yolları ve tahliye işlemleri konusunda deneyim sahibidir.

İflas veya iflas erteleme sürecine girmiş borçlular hakkında pek çok dosya ve dava takip etmiştir.

Eğitim
İstanbul Üniversitesi (1999), Lisans
Marmara Üniversitesi (1993-1995), Psikolojik Danışmanlık

Diller
Türkçe
İngilizce

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com