Savaş İnandıoğlu

Özgeçmiş
Savaş İnandıoğlu TİLEGAL’de kıdemli ortaktır.

Uzmanlık alanı sigorta hukuku, taşıma hukuku ve ticaret hukukudur.

Kendisi donatanlar, kara yolu taşımacıları, gemi kiracıları, tekne ve makine sigortacıları, P&I Kulüplerinin yanı sıra tedarikçiler adına taşıma hukuku ile alakalı çok sayıda uyuşmazlık ile meşgul olmuştur. Taşımacılık sektörü ile olan yakın ilişkileri sayesinde deniz taşıma hukukunda, denizcilikle ilgili kazalar ve gemilerin seferden men edilmesi konularında geniş çapta bir deneyime sahiptir. Savaş İnandıoğlu uyuşmazlığın farklı taraflarında yer almak suretiyle tarafların menfaatlerinin koruması adına Türkiye’nin değişik limanlarında her yıl 20-30 gemi üzerinde ihtiyati haciz uygulatarak seferden men edilmesini veya seferden men edilen gemilerin kurtarılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, CMR uyuşmazlıklarında da farklı tarafların menfaatlerini temsil etmektedir.

Savaş İnandıoğlu, ulusal ve uluslararası önemli sigorta şirketlerini, rücu davalarında temsil etmektedir. Kendisi özellikle, kara, hava, tren ve deniz taşımacılığını içeren nakliyat sigortası alanında uzmandır. Bu uzmanlık neredeyse 20 yıllık endüstriyel tecrübelerinden ve uygulamaya yönelik detaylı teknik bilgisinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, sigorta şirketlerinin poliçelerinin mevzuata uyarlanmasında danışmanlık vermektedir.

Taşıma ve sigorta hukukundaki uzmanlığına ek olarak, Savaş İnandıoğlu ulusal ve uluslararası şirketler adına Ticaret Hukuku’nun her alanında, sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde yerel kontakları sayesinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Ticaret hukukundaki deneyimi uyuşmazlık ortaya çıkmadan öncesini ve dava aşamasını içermektedir.

Savaş İnandıoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mevzun olmuştur ve Southampton Üniversitesi’nde “Uluslararası Ticaret ve Deniz Hukuku” alanında yüksek lisans yapmıştır. 2000 yılından beri İstanbul Barosu mensubudur. İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonunda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2011 yılında AIJA (Uluslararası Genç Hukukçular Birliği)’da Taşımacılık Hukuku Komisyonu’nda başkan yardımcısı seçilmiştir.

Taşıma Hukuku ve Uluslararası hukuk konularında, yerli ve uluslararası konferanslara ve seminerlere sık sık konuşmacı veya moderator olarak katılmaktadır.

Savaş İnandıoğlu, 2000 yılından itibaren avukat olarak faaliyet göstermektedir.

Eğitim
Southampton Üniversitesi (2001)
LL.M. Uluslararası Ticaret ve Deniz Hukuku
İstanbul Üniversitesi (1999)
Lisans Hukuk

Diller
Türkçe
İngilizce

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com