Alacak Takibi ve Yeniden Yapılandırma İşlemleri

Alacak Takibi ve Yeniden Yapılandırma İşlemleri

Ticari ilişki ve hukuki durumun mahiyetine göre, en uygun teminatın alınması, hızlı ve kolay şekilde tahsilat sağlamak bakımından çok önemlidir. Borç henüz doğmadan önce uygun teminatlar alınarak, ileride çıkacak bir ihtilaf halinde tahsilatı kolaylaştırmak mümkündür. Bu sayede borcun ödenmesi konusunda hukuki baskı yapma ve ihtilafları büyümeden çözme imkânı yaratılır.

Alacak tahsili işlemlerinde; mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmek, borçlunun mal kaçırmasına fırsat vermemek, diğer alacaklılardan önce işlemlere başlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda TİLEGAL tarafından, müvekkil talepleri de dikkate alınarak; sözlü irtibat kurulması, ihtar gönderilmesi, icra takibi başlatılması, iflas yoluyla takip, ihtiyati haciz kararı alınması gibi alacağın tahsili için gerekli ve yeterli işlemler tespit edilir ve derhal başlatılır.

TİLEGAL tarafından, borçlular üzerinde baskı yaratacak tüm hukuki işlemler kullanılır. Özellikle borçlunun malvarlığının bulunmadığı hallerde veya iflas erteleme sürecindeki borçlular hakkında, alacaklılardan mal kaçırma, iflas istememe gibi veya hileli iflas gibi borçlu şirket yetkilisi hakkında hapis cezası verilmesini sağlayan işlemler sıklıkla kullanılır ve alacağın tahsili konusunda etkin sonuçlar alınır.

TİLEGAL’in, yurtiçi ve yurtdışında birlikte çalıştığı avukatlık büroları eliyle, müvekkillerinin ülkenin ve dünyanın neresinde olursa olsun alacaklarını tahsil için gerekli işlemleri yapma imkânı vardır.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com