Bireysel Müvekkil Hizmetleri

Bireysel Müvekkil Hizmetleri

Vakıflar

TİLEGAL; vakıf kurulması, vakıf tüzüğünün hazırlanması, nakit dışında vakfedilecek malvarlığı değerlerinin tespiti, vakıf tüzüğünün mahkemece tescili, tüzük değişikliği, vakfın işleyişi ve mütevelli kurulu toplantıları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Miras Hukuku

Büromuzun miras hukuku bölümü, bu konuda uzun yıllara dayalı deneyimi, uygulaması ve çalışmaları ile müvekkillerimize hukuk hizmeti vermektedir. Mirasın paylaşımında sorunların asgariye indirilmesi için özellikle sağlar arası ölüm bağlı tasarruflar; vasiyetname düzenlenmesi ve miras sözleşmelerinin yapılması, rücu şartıyla bağış, intifa veya çıplak mülkiyet bağışları konusunda, konunun hassasiyetinin bilinci ile bu tasarrufları yapmak isteyenin arzularının tam olarak gerçekleşmesi için gerekli hukuki çözümleri üretmektedir.

Mirasın paylaşılması, vasiyetnamenin açılması, vasiyetnameye göre mirasçılık belgesi alınması ve vasiyetnamenin yerine getirilmesi, terekenin tespiti, idaresi ve tasfiyesi, mirasın reddi, veraset vergi beyannamesinin düzenlenmesi, verasetten kaynaklanan vergi uyuşmazlıkları ile ilgili davaların takibi, mirastan kaynaklanan muvazaaya dayalı iptal ve tenkis davaları, mirasta paylaştırma davaları, mirasın rızaen taksimi, miras taksim sözleşmesinin yapılması, miras nedeniyle istihkak davaları ve ortaklığın giderilmesi davaları uzman kadrosuyla yürütülmektedir.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com