Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdikleri ticari işlemlerden kaynaklanan çeşitli nitelikte ihtilaflarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Temel prensibi, ihtilafın öncelikle sulh yoluyla çözülmesi olan TİLEGAL, müvekkilleriyle bu alanda edindiği engin tecrübesini paylaşmaktadır.

Büromuz, arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarını kullanmakta ve ticari açıdan en uygun çözümün arandığı bu süreçte, müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir. Buna rağmen uyuşmazlığın barışçıl bir şekilde çözümlenemeyeceği anlaşıldığında, hızlı bir yol haritası belirlemekte ve gerekli hukuki adımları atmaktadır.

TİLEGAL, gerçek ve tüzel kişiler, idare ve diğer özel ve kamu hukuku kurum ve kuruluşlarının aralarında, ya da kamunun taraf olduğu diğer her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümü için hukuk, ceza, vergi ve diğer idari konularda yetkili ve Türkiye’de mevcut tüm yargı çevrelerinde ve tüm yargı makamları önünde temsil, dava ve icra takibi hizmetleri sunmaktadır.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com