Fikri Mülkiyet ve Teknoloji

Fikri Mülkiyet ve Teknoloji

Fikri hakların öneminin bilincinde olan TİLEGAL, tecrübeli ekibimiz sayesinde, yalnızca müvekkillerimizin fikri haklarını korumaya yönelik önleyici hizmetler vermekle sınırlı kalmayıp, üçüncü kişiler tarafından yapılan her türlü tecavüz ve ihlali ortadan kaldırmak amacıyla gerekli hukuki işlemleri başarıyla gerçekleştirmektedir.

Fikri Haklar Hukuku departmanımız, müvekkillerimizin fikri haklarının korunması, endüstriyel tasarımlar, marka ve patent başvurularının yapılarak takip edilmesi, haksız rekabete karşı önlemler alınması, alan adı uyuşmazlıkları, mülkiyeti müvekkilimize ait ürün ya da ürün yardımcısı olan eşyaların haksız olarak elinde bulunduranlardan toplatılması ve bunlarla ilgili olarak açılacak davalarda müvekkillerimizin temsil edilmesi gibi dava ve danışmanlık işlemleriyle iştigal etmektedir.

TİLEGAL, özel düzenlemeye tabi olan telekomünikasyon altyapısı, sabit telefon, GSM, GMPCS mobil telefon, telsiz, internet servis ve yer sağlayıcılığı, uydu haberleşme, uydu platform, sanal mobil şebeke, uydu ve kablo TV hizmetleri, rehberlik hizmeti ve katma değerli telekomünikasyon hizmetleri konularında ve bilgi teknolojileri alanında yazılım, veri tabanı hizmetleri, kurumsal kaynak planlaması, teknik destek, elektronik haberleşme güvenliği ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletmelere ihtiyaç duydukları her türlü hukuki desteği sağlamaya yönelik olarak uyumlaştırma, danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Bu alanda müvekkillerimize yetkilendirme, yerel ve uluslararası paylaşım, erişim ve ara bağlantı düzenlemeleri, numara, frekans, altyapı kullanım başvuru ve tahsisleri, ortak girişimler ve projeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi, etkin piyasa gücüne sahip işletmelerin özel durumları, abonelik sistemleri ve sözleşme yapıları, uyuşmazlıkların çözümü ve benzer konularda hizmetler sağlanmaktadır.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com