İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Son yıllarda, İş Hukuku’nda meydana gelen gelişmeler, İşveren müvekkillerimiz ile işçileri arasında çıkan uyuşmazlıkların artmasına ve İş Hukukunun daha da güncel ve önem arzeder hale gelmesine neden olmuştur. En başından başlayarak, TİLEGAL müvekkillerimizin iş sözleşmelerinin hazırlanması konusunda hizmet vermekte ve bu sayede müvekkillerimizin haklarının azami seviyede korunması sağlanmaktadır. İş Hukuku departmanımız müvekkil şirketlerin insan kaynakları departmanlarını günlük problemlerinde desteklemekte ve bu sayede işyeri huzurunun bozulmaması için gerekli çalışmaları yapmakta, güncel iş hukuku gelişmelerini de eş zamanlı müvekkilleri ile paylaşmaktadır.

Ancak, tüm bu çabalara rağmen uyuşmazlık çıkması halinde müvekkillerimizin haklarını İş Mahkemeleri nezdinde de savunulması titizlikle gerçekleşmektedir. Zaman zaman meydana gelen iş kazalarından sonra ortaya çıkan ceza davaları ve tazminat davalarında da müvekkillerimizin çıkarları ofisimiz tarafından maksimum seviyede güvence altına alınmaya çalışılmaktadır.

İş Güvencesi Hukukundaki meydana gelen gelişmeler, müvekkillerimizin sık sık “işe iade” davaları ile karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle işçi – işveren ilişkilerinin doğru zeminde yürütülmesi her iki taraf bakımından da hakların olabildiğince koruma altına alınarak gerek uyuşmazlık çıkmasının engellenmesi gerekse uyuşmazlık halinde sorunun kolay ve en makul şekilde çözülmesine çalışılmaktadır.

Başta çalışanların iş güvenliği ve işçi sağlığı olmak üzere işçi-işverenler arasında hukuki anlaşmazlıkların çözümünde sunulan danışmanlık ve dava takibi hizmetleri uzmanlık alanlarımız arasındadır.

Diğer yandan toplu iş sözleşmeleri, sendika yetki uyuşmazlıkları ve buna ilişkin mevzuata tabi iş hukuku uyuşmazlıklarında da gereken hukuki danışmanlık hizmetleri ve ihtilafın dava haline dönüşmesi durumunda da işveren ve işçi pozisyonundaki müvekkillerimize hizmet verilmektedir.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com