Kişisel Verileri Koruma

Kişisel Verilerin Korunması

 

TILEGAL’in uzman kadrosu müvekkilleri ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na (KVKK) ve ilgili mevzuata uyum süreçlerini yürütmektedir ve kişisel verilerin korunması alanında müvekkillerine kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu kapsamda TILEGAL müvekkillerine özetle aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır;

 • KVKK ve uyum süreci hakkında müvekkilin detaylı bilgilendirilmesi, eğitimlerin verilmesi, sunumların yapılması,
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin müvekkil şirkette durum analizinin gerçekleştirilmesi ve uyum süreci için yol haritasının oluşturulması,
 • Müvekkil şirket ile işbirliği içerisinde “kişisel veri işleme envanterinin” oluşturulması / güncellenmesi,
 • Durum analizi kapsamında ve “kişisel veri işleme envanterinin” değerlendirilmesi sonucu kişisel verisi işlenen “kişi gruplarının” (çalışan, çalışan adayı, çalışan yakını, bayi, tedarikçi, ziyaretçi gibi) tespit edilerek, her bir “kişi grubu” için aydınlatma ve gerektiğinde açık rıza metinlerinin hazırlanması / güncellenmesi, bu metinlerin muhataplarına iletilmesi konusunda çözümlerin sunulması,
 • “Kişisel veri saklama ve imha politikası“, “gizlilik politikası“, “çerez politikası“ gibi KVKK gereğince diğer politika ve metinlerin düzenlenmesi,
 • VERBİS’e yapılacak kayıtlarda / güncellemelerde destek verilmesi,
 • Kişisel verilerin yurtiçinde ve yurtdışına aktarılması konuların değerlendirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı aktarım ile ilgili metinlerin / taahhütnamelerin / sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi,
 • Kişisel verilerin korunması için alınacak teknik ve idari tedbirlere yönelik destek verilmesi,
 • İmha süreçlerinin yönetilmesi,
 • KVKK kapsamında müvekkilin ticari ilişki içerisinde olduğu kişiler ile imzalanacak belgelerin, sözleşmelerin, taahhütnamelerin incelenmesi.
 • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
 • +90 216 988 60 60
 • info@tilegal.com