Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde müvekkillerimize rekabet ihlalinin önlenmesi, uyum ve birleşme/devralma işlemlerin yürütülmesi noktasında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

Rekabet Hukuku alanına girebilecek sözleşmelerde (distribütörlük, lisans, franchising gibi) ve şirket uygulamalarında Rekabet Hukuku düzenlemelerine uyumun sağlanması,
Rekabet ihlallerinin takip edilmesi ve Rekabet Kurumuna şikayet prosedürlerinin yürütülmesi,
Birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve Rekabet Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması,
Rekabet Kurumu tarafından yürütülecek soruşturma prosedüründe savunma hazırlanması,
Rekabet Kurumu kararlarına ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesi,
Eğitimler verilmesi.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com