Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

TİLEGAL, gerek Türkiye’de, gerekse yurtdışında kurulu bir çok sigorta şirketi, reasürans şirketleri, P&I kulüpleri, sigorta ekspertiz şirketlerine hem danışmanlık, hem de dava konusunda uzun yıllardır hizmet vermektedir. Bu kapsamda sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu, bunun sözleşmeye etkisi ve tazminat ödemelerinin kusurlu kişilere rücu edilmesi, sigorta şirketleri aleyhine açılan davaların takip edilmesi gibi uyuşmazlılar başta olmak üzere, sigortacılık hukuku departmanımız çok geniş bir hizmet yelpazesi içerisinde hizmet vermektedir. TİLEGAL, uzun yıllardır özellikle nakliyat sigortaları ve kredi sigortaları gibi özel teknik bilgi gerektiren sigorta hukuku alanlarında sektörünün lideri olan yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin vekilliğini yürütmektedir.

Nakliyat sigortaları kapsamında gerek emtia sigortaları, gerek H&M sigortaları ve gerekse P&I kulüp sigortalarında uzman olan ekibimiz, bu mal ve sorumluluk sigortalarının gerektirdiği tüm hizmetleri müvekkillerine sunmaktadır. Sektörel ve teknik uzmanlığımız sayesinde, sigorta poliçelerin hazırlanmasından, rücu aşamasına kadar tüm süreçlerde hızlı ve efektif çözümler üretme yeteneğimiz oldukça yüksektir.

Ayrıca, kriz dönemlerinin olmazsa olmazı olan kredi sigortaları konusunda son yıllarda ülkemizde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda bir çok büyük uyuşmazlık avukatlık büromuz tarafından sigorta şirketi ve sigortalının müşterek alacakların en hızlı ve en zahmetsiz şekilde tahsili amacıyla titizlikle takip edilmektedir. Bu amaç için, büromuzun Sigorta Hukuku departmanı ile İcra Hukuk departmanı müştereken hareket etmekte ve bu birliktelik sonuç alma konusunda büyük bir avantaj sağlamaktadır.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com