Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku ekibimiz, Sosyal Güvenlik mevzuatına ilişkin olarak işveren müvekkillerin yükümlülükleri ile ilgili müvekkilleri aydınlatmakta ve buna ilişkin danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. Yine İş Hukuku ekibimizce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan idari yaptırım kararlarına ve hatalı kurum işlemlerine karşı yasal yollara başvurulması; bu kapsamda uygulanan idari yaptırımlara itiraz edilmesi ve dava yoluna gidilmesine ilişkin çeşitli hizmetler sunulmaktadır.

Bununla birlikte, meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonrasında SGK tarafından işveren müvekkillerimiz aleyhine açılan rücu davaları ile hizmet tespiti, eksik prim ödemelerinin tespiti gibi işverenler aleyhine açılan tüm davaların takibi sağlanmaktadır.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com