İş Hukuku

İş Hukuku

Şirketlerin temel yapı taşı olan çalışanlar ile işverenler arasındaki ilişkinin son derece önemli olduğunun bilincinde olan iş hukuku ekibimiz, iş sözleşmesinin hazırlanmasından başlayarak işçi ve işveren arasındaki ilişkinin devamı esnasındaki tüm süreçlerde müvekkillerimize yakından destek sağlamakta, uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek riskleri minimize etmeyi hedef alan hukuki görüşler paylaşmaktadır.

Bu doğrultuda iş hukuku ekibimiz, müvekkillerimizin İnsan Kaynakları birimi ile uyum içinde bir çalışma yürüterek, işyerinde iş hukuku kapsamında karşılaşılan günlük problemlere ilişkin gereken hukuki desteği sağlamakta ve işyeri huzurunun bozulmaması ve çalışma barışının sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bunun yanında ekibimiz, güncel iş hukuku gelişmelerini eş zamanlı olarak müvekkillerimiz ile paylaşarak müvekkillerimizin uygulamalarının güncel mevzuata uyumlu olmasına destek olmaktadır. Ekibimiz, iş sözleşmelerinin sona erme safhasında da yine sürece dahil olarak gerekli belgelerin hazırlanmasını ve müvekkillerimiz açısından doğabilecek muhtemel riskleri minimize ederek sürecin hukuki bir çerçeve içerisinde sonlandırılmasını sağlamaktadır.

Meydana gelen işçi ile işveren uyuşmazlıklarında müvekkillerimizin haklarının İş Mahkemeleri nezdinde  savunulması ekibimizce titizlikle gerçekleştirilmektedir. Başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıklarının çözümünde sunulan danışmanlık ve dava takibi hizmetleri ekibimizin uzmanlık alanları arasındadır.

İş güvencesi kapsamında meydana gelen gelişmeler, işverenlerin sık sık “işe iade” davaları ile karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle işçi – işveren ilişkisinin sonlandırılması aşamasının da hukuki olarak doğru bir zemine oturtulması, taraflar bakımından hakların azami düzeyde korunması sağlanmaktadır. Ekibimizce gerek uyuşmazlıkların önlenmesi gerekse uyuşmazlık halinde sorunun kolay ve en makul şekilde çözülmesi konusunda müvekkillerimize destek verilmektedir.

Zaman zaman meydana gelen iş kazalarından sonra açılan ceza davaları ve tazminat taleplerinde müvekkillerimizin çıkarları iş hukuku ekibimizce titizlikle takip edilmektedir.

Bireysel iş hukukunun yanında toplu iş sözleşmeleri, sendika yetki uyuşmazlıkları ve buna ilişkin mevzuata tabi iş hukuku uyuşmazlıklarında da gereken hukuki danışmanlık hizmetleri ve uyuşmazlığın dava aşamasına taşınması durumunda da gerek işveren gerek işçi müvekkillerimize hizmet verilmektedir.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com