Taşıma Hukuku

Deniz Hukuku:

Çok uzun süredir deniz hukuku alanında hizmet veren TİLEGAL, deniz hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, gemi hacizleri, çarterparti ve konşimento uyuşmazlıkları, hasar tespitleri, taşıma sigortası uyuşmazlıkları, gemi alım satımı ve finansmanı, deniz kazaları, kurtarma yardım, deniz kirliliği, deniz iş hukuku, müşterek avarya, P&I ve H&M sigortaları uyuşmazlıkları, tescil işlemleri konularında müvekkillerine çözümler sunmaktadır. Departmanımızın üyelerinin bir çoğu İngiltere’nin bu alanda dünyaca ünlü üniversitelerinde taşımacılık hukuku konusunda yüksek lisans yapmış olup, uzun yıllardır sektörün içerisinde olmaları sebebiyle bu spesifik alanda hizmet verebilen sınırlı sayıdaki uzman avukat arasına girmişlerdir.

Büromuz, aynı zamanda denizcilik şirketlerine, acentelere, demiryolu, lojistik hizmeti veren şirketlere, gemi ve yat finansmanı sağlayan kredi kurumlarına, sigorta şirketlerine ve sektörün pek çok farklı oyuncusuna hukuki hizmet sağlamaktadırlar.

Uluslararası Kara Taşımaları:

Uluslararası karayolu taşımaları ve multimodel taşımalar ile iştigal eden taşıma şirketlerine ve sigorta şirketlerine hizmet veren TILEGAL, CMR Konvansiyonundan kaynaklanan her türlü ihtilafın ve rücu taleplerinin yurt içinde ve yurt dışında yönetilmesi, bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında bulunan ihtilaf tarafları ve muhtelif sigorta şirketleri ile gerekli müzakerelerin yürütülmesi, ilgili taşımalara ait sigorta poliçelerinin incelenmesi, navlun sözleşmelerinden kaynaklanan muhtelif alacakların tahsili için gerekli icra işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve taşıma sözleşmelerinin hazırlanması gibi hususlarda hukuki destek vermektedir.

Hava Hukuku:

TILEGAL, havayolu ile yük ve insan taşınması, depolama ve antrepo hizmetleri, hava araçları alım satımı ve finansmanı, havayolu ile yük taşınmasından kaynaklı sigorta rücu davaları başta olmak üzere havayolu taşımacılığı ile ilgili her türlü hukuki sorunun çözümü konusunda uzman ekibi sayesinde hızlı ve efektif hizmet sunmaktadır.

Demiryolu Taşımaları Hukuku:

TILEGAL, demiryolu ile yük taşınması ile ilgili başta COTIF sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar, yükün hasarlanması ve zayi olması sonucu oluşan sigorta rücu davaları başta olmak üzere demiryolu taşımaları ile ilgili de müvekkilerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com