Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 05/01/2023 Tarihinde Yayımlanan Genelgeyle, 01/07/2022 – 31/12/2022 Tarihleri Arasında…

  • Anasayfa
  • Yayınlar
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 05/01/2023 Tarihinde Yayımlanan Genelgeyle, 01/07/2022 – 31/12/2022 Tarihleri Arasında…

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. (Yargıtay 9. H.D. 10/03/2021 gün, 2021/850 E., 2021/5875 K.)   Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından…

 

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com