Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  • Anasayfa
  • Yayınlar
  • Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7413 sayılı “Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Noterlere taşınmaz satışına yetki veren düzenleme getirilmiş ve bu düzenleme ile noterlerin yetkileri arasına; “Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek, taşınmaz satış sözleşmesi yapmak,” yetkileri eklenmişti.

 

Noterler tarafından düzenlenen satış sözleşmelerine..

  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com