• Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Yapılan Önemli Değişiklikler

  27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde 23 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan ve 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birçok değişiklik yapıldı.

  Devamını Oku
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkınnda Bilgi Notu

  19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)” (“Değişiklik Tebliği”) ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in” (“Tebliğ”) 8. maddesinin 9. fıkrasının sonuna ekleme yapılmıştır.

  Devamını Oku
 • 05/04/2022 Tarih 31800 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2019/1450 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgi Notu

  I. BAŞVURUNUN KONUSU ; İnceleme konusu olan Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararında işçinin fazla çalışma ücretinin ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediği tartışılmıştır.

  Devamını Oku
 • Türk İş Hukukunda İkale Sözleşmeleri

  İşçi ile işveren, mevcut iş sözleşmelerini ikale (bozma) sözleşmesi ile sonlandırabilirler. Günlük iş ilişkilerinde sıklıkla kullanılmasına rağmen mevzuatımızda ikale sözleşmelerine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu nedenle İkale sözleşmeleri kaynağını, Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlenen sözleşme serbestisinde bulmaktadır. İkale sözleşmesinin mevzuatta düzenlenmemesi nedeniyle işçinin bazı haklardan yararlanamaması ve işveren karşısında dezavantajlı duruma düşmesi, işçinin korunması amacıyla Yargıtay içtihatlarıyla ikale sözleşmesinin geçerliliğine dair bazı şartlar öngörülmesine neden olmuştur.

  Devamını Oku
 • İnternet Siteleri Kullanıcı Güvenliği Hakkında Kvk Kurulu Tavsiyeler Duyurusu

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) Şubat ayında “Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusunu” yayınlamıştır.

  Devamını Oku
 • Kişisel Verilerin Haber Sitesinde Yayınlanması ve E-Ticaret Sitesinden Sızdırılması Hk. Kvk Kurul Karar Özetleri

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından Şubat 2022’de yayınlanan bazı kararlar ile ilgili hazırladığımız özeti bilgilerinize sunarız.

  Devamını Oku
 • Ahlâksız Hukuk

  Çıplak ayaklı kumsal gezintisi: Bilim insanları Batı Girit’in, Trachilos bölgesinde deniz kıyısında bulunan 6 milyon yıllık ayak izlerinin, insan soyuna ait olduğunu belirlediler. Trachilos’taki bu keşif, bulabildiğimiz en eski insan ayak izi olması bakımından insanlığın yaşam serüveninde sembolik bir anlam taşıyor.

  Devamını Oku
 • Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)

  04.03.2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazetede “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)” yayınlanmıştır. 2022/2 Nolu Tebliğ ile 2010/4 Nolu Tebliğ’de yapılan en önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  Devamını Oku
 • Yük Sigortaları Açısından Ukrayna'daki Savaş Halinin Değerlendirilmesi Hakkında Bilgi Notu

  Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin, birçok alanda olduğu gibi taşıma ve sigortacılık sektörüne de etkileri olmuştur. Genel kabul açısından da, savaş ve benzeri rizikolar, kural olarak sigorta edilemez rizikolar kategorisinde yer almaktadır. Çünkü savaş ve savaş benzeri rizikolar, öngörülemez zararlara yol açıp, sigorta şirketlerinin mali dengelerini tümüyle alt üst edebilecek rizikolardır.

  Devamını Oku
 • Ukrayna'da Rus Askeri Kuvvetlerinin İşgali Nedeniyle, Ukrayna Limanlarında Ticari Yük Taşımacılığının Durdurulmasının Deniz Ticaretini Nasıl Etkileyebileceğine İlişkin Bilgi Notu

  Şu anda, işgalci Rus askeri kuvvetleri Ukrayna'ya doğru ilerliyor. Bizler ise II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük askeri harekata tanık oluyoruz. Küresel toplumun halihazırda, COVID salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde, bu savaş hükümetleri uzun vadeli ekonomik ve politik istikrarsızlığa sürükleyecek gibi gözüküyor. Bu savaşın etkisi zaten tüm dünyada hissedilmeye başlandı. 22 yıldır Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten ve “tarihi toprakları" geri alma gayesiyle harekete geçen Vladimir Putin, savaş ilan ederek bir ülkenin Uluslararası hukukunu ve egemenliğini açıkça ihlal etmiş ve bu hareket ekonomik sonuçlara neden olmuştur.

  Devamını Oku
 • PCR Test Sonuçları ve Covid – 19 Aşı Bilgilerinin İşlenmesi Hakkında KVK Kurumun 28.09.2021 Tarihli ve 2021/980 Sayılı Kararı

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından Covid – 19 tedbirleri kapsamında PCR test sonuç ve Covid – 19 aşı bilgilerinin işlenmesi ile ilgili olarak 28.09.2021 tarihinde 2021/980 sayılı karar yayınlanmıştır.

  Devamını Oku
 • İşyerinde Covid – 19 Aşısı ve PCR Testi Uygulamalarının İş Hukuku Yönünden Değerlendirmesi

  1. İşveren çalışanı aşı yaptırmaya zorlayabilir mi?

  Anayasa m. 17/2 gereği “tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.”

  Devamını Oku
 • KVKK Yönünden İşyerinde Covid Aşısı ve PCR Testi Uygulamalarının Değerlendirmesi

  Covid – 19 aşısının yaygınlaşması ve salgının etkilerinin azalması ile birlikte, işyerlerinde uzaktan çalışma modelinden normal çalışma düzenine dönülmeye başlanmıştır.

  Devamını Oku
 • Whatsapp Uygulaması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 03.09.2021 Tarihli Ve 2021/891 Sayılı Kararı

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum), 03.09.2021 tarihinde web sitesinde yayınladığı 2021/891 sayılı kararıyla Whatsapp’ın kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle 1.950.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Kararda özetle:

  Devamını Oku
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yayımlanan 02/09/2021 Tarihli ''İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri'' Hakkında Bilgilendirme Yazısı

  02/09/2021 Tarihli Bilgi Yazısı Hakkında:

  Bilindiği üzere, anayasa hükümleri ve diğer mevzuat kurallarına göre ülkemizde kişilerin COVID-19 aşısı ve PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 • Ormanları Koruma, Yangınları Önleme ve Söndürme Konuları Hakkında Bilgi Notu

  Son dönemde tüm insanlığı, özellikle de ülkemizi büyük üzüntüye sevk eden orman yangınları, birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu yangınların sabotaj veya küresel ısınmadan kaynaklı olup olmadığının adli ve idari mercilerce incelenip gereğinin yapılacağını umuyoruz. Ancak, yanan ormanlarımızı söndürmek, ihya etmek, yanmış ormanların imar açılması gibi konuların hukuki açıdan da tartışılması faydalı olacaktır.

  Devamını Oku
 • Yapay Zekâ ve Yapay Hukuk

  “Yapay zekâ programları öz farkındalıktan yoksundur. Asla bir mizah anlayışına sahip olamayacaklar. Sanatı, güzelliği ve aşkı asla takdir edemeyecekler. Yalnızlık gibi bir duyguyu hissedemeyecekler. Başka insanlara, hayvanlara ve çevreye empati duyamayacaklar. Asla müzikten zevk alamayacaklar, âşık olamayacaklar ve ağlayamayacaklar.”

  Devamını Oku
 • 7334 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Zorunlu Sigorta Hakkında Getirilen Düzenleme İle İlgili Bilgi Notu

  7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (bundan sonra “Kanun” olarak addedilecektir), 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un 10. maddesi ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

  Devamını Oku
 • Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi Hakkında 05.07.2021 Tarihinde Yayımlanan Genel Yazı Bilgilendirmesi

  4857 Sayılı İş Kanunu Madde 14 uyarınca uzaktan çalışma, işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi şeklinde tanımlanmıştır.

  Devamını Oku
 • Tekne Poliçeleri Kapsamında Müsilaj Hasarları

  Teknelerde müsilaj sebebiyle meydana gelen hasarların Tekne Sigortası nezdinde teminat kapsamında olup olmadığı hususunu, henüz yargıda emsal gösterilebilecek bir karar veya içtihat bulunmadığından TTK, Sigortacılık Kanunu, Tekne Sigortası Genel Şartları ve tekne poliçelerine eklenen Enstitü Yat Klozları ile özel klozlar çerçevesinde değerlendirmek doğru olacaktır.

  Devamını Oku
 • Güvenli Elektronik İmza

  Bilinen en eski insan ismi Kushim’dir. Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü Kushim, MÖ. 3100 yılında bir Sümer kil tabletinin üzerine “imzasını” atmıştır. Kushim’in altına imzasını attığı kil tablette şöyle yazmaktadır: “26.089 birim arpa 37 ayda teslim alındı. Kushim.”

  Devamını Oku
 • Sanatta Dijital Dönüşüm: Kripto Sanat NFT (Non - Fungible Tokens)

  “Değişimi mümkün olmayan kripto varlık” olarak Türkçe’ye çevrilen Non Fungible Tokens” (NFT), dijital ortamda üretilen yada paylaşılan içeriklerin sahibini ve orijinalliğini belirlemeye yarayan teknolojidir.

  Devamını Oku
 • 06.04.2021 Tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” Hakkında Bilgilendirme

  06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine (“MKK”) bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler ve pay sahipleri çizelgesinin MKK’dan sağlanmasının usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

  Devamını Oku
 • Kripto Para Alım Satım Platformlarına Hukuki Bakış

  Kripto paralar ve kripto para platformları gündem konusu olmaya devam etmektedir.

  Nisan ayının başında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto para platformlarından kullanıcıların bilgileri / kişisel verileri talep edildi.

  Devamını Oku
 • Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Yönelik Düzenleme

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 31456 Sayılı Resmi Gazete’de 16.04.2021 tarihinde yayınlandı.

  Devamını Oku
 • Genel İşlem Koşullarının Elektronik Sözleşmeler ve Akıllı Sözleşmeler Yönünden İncelenmesi

  Genel İşlem Koşulları, günlük hayatımızda sürekli muhatap olduğumuz hukuki içerikler olmasına rağmen genellikle dikkat etmediğimiz bir konudur.

  Devamını Oku
 • Akıllı Sözleşmeler

  Akıllı Sözleşme Kavramı:

  Sözleşmedeki taraf iradelerinin bilgisayar kodu şeklinde yazılarak, tarafların borçlarının belirlenmesi yanında, borçların ödenmesini ve edimlerin yerine getirilmesini de sağlayabilen, dijital bilgisayar programlarına akıllı sözleşmeler denir.

  Devamını Oku
 • Emeklilik Aylığı Alabilmek İçin İşten Ayrılma Şartını Ortaya Koyan İfadenin İptali Sonrası Yayımlanan Sgk Genelgesi Hakkında Bilgilendirme

  Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 14/01/2021 tarihli ve 2019/104 E. 2021/3 K. Sayılı karar ile emeklilik aylığı alabilmenin koşulunu düzenleyen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi iptal edilmişti.

  Devamını Oku
 • İnternetin Evrimi: Blockchain

  Teknolojideki ilerlemeler, gündelik hayatımızı değiştiriyor. Bilgisayarlar ilk üretildiklerinde hesap yapmak ve bilgi saklamak için kullanılırdı. İnternet ile birlikte bilgisayar kullanımında bir çığır açılırken, arama motorları internet kullanımını çok daha farklı bir boyuta taşıdı.

  Devamını Oku
 • Sosyal Sigortalar Kanunu'nda Yer Alan Ve Emeklilik Aylığı Alabilmek İçin İşten Ayrılma Şartını Ortaya Koyan İfadenin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgilendirme

  2019/104 E. 2021/3 K. sayılı 14/01/2021 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi, Anayasanın 13. ve 60. maddelerine aykırı görülerek iptal edilmiştir.

  Devamını Oku
 • 10 Soruda “Uzaktan Çalışma”

  “Uzaktan Çalışma” kavramı uzun süredir İş Kanununda yer almasına karşın, konunun detaylarına ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktaydı. Bu konuda 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazetede “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Böylelikle uzaktan çalışmaya ilişkin koşullar netlik kazanmıştır.

  Devamını Oku
 • Çalışan E-Postalarının Denetlenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kriterleri

  İşveren tarafından çalışana ait kurumsal e-posta hesabı içeriğinin incelenmesine ilişkin olarak 12/01/2021 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile belirlenen kriterler.

  Devamını Oku
 • Kripto Paraların Haczi

  Kripto paraların haczini izah edebilmemiz için öncelikle, konumuzla bağlantılı olduğu kadarıyla, haciz hakkında bazı genel bilgileri vurgulamanın yerinde olacağı kanaatindeyiz.

  Devamını Oku
 • 26.12.2020 Tarihli 31346 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgilendirme

  26.12.2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuyla ilgili önemli düzenlemeler getirilmiştir.

  Devamını Oku
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 105. Maddesi ile Bağlantılı Olarak, Konişmentolarda Bulunan, Yabancı Mahkemelerin Yetkisini Düzenleyen Yetki Şartının Geçerliliğine İlişkin Güncel Yargıtay İçtihatları Hakkında Bilgilendirme Notu

  5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un ‘Yetki Anlaşması ve Sınırları’ başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrası uyarınca,

  “MADDE 47 – (1) Yer itibariyle yetkinin münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği hâllerde, taraflar, aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlığın yabancı bir devletin mahkemesinde görülmesi konusunda anlaşabilirler. Anlaşma, yazılı delille ispat edilmesi hâlinde geçerli olur. Dava, ancak yabancı mahkemenin kendisini yetkisiz sayması veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında bulunulmaması hâlinde yetkili Türk mahkemesinde görülür.”

  Devamını Oku
 • 09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme Notu

  Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (bundan sonra “Yönetmelik I” olarak addedilecektir) 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik I ile 25.04.2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (bundan sonra “Yönetmelik II” olarak addedilecektir) ‘in birçok maddesinde değişiklik yapılmıştır.

  Devamını Oku
 • E - Ticaret – Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında

  Bildiğiniz üzere, 04.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ticari elektronik iletinin gönderilmesi usullerinde değişiklikler yapılmıştır, “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)” kurulmuştur, İYS kullanıma açılmıştır ve şirketler için İYS’de kullanım hesabı başvuru süreci başlatılmıştır.

  Devamını Oku
 • İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

  Bilindiği üzere 17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ve 4857 saylı İş Kanunu’na önemli maddeler eklemiştir.

  Devamını Oku
 • İş Hukuku Bakımından 7244 Sayılı Kanun

  16/04/2020 tarihinde paylaşmış olduğumuz bilgilendirme notumuzda bahsi geçen Kanun teklifi, 17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak yayımlanmıştır.

  Devamını Oku
 • 18-20 Yaş Arası Sokağa Çıkma Yasağı ve İstisnaları

  Çin’in Wuhan kentiden tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını, günümüz itibariyle neredeyse her ülkede görülmektedir. Salgın riskinin azaltılması, yayılımın yavaşlatılması ve durdurulması amacıyla devletler tıp dünyasının önerilerini de dikkate alarak çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerden belki de en etkilisi olarak değerlendirilen ve şu anda da birçok devlet tarafından uygulanan “sokağa çıkma yasağı”, Covid-19’un ülkemizde de görülmesi ve hızla yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından belirli gruplar üzerinde uygulanmaya başlanmıştır.

  Devamını Oku
 • Covid-19'un Bayilik Sözleşmelerine Etkileri

  Bugüne kadar ülkemizde meydana gelen ekonomik krizler, döviz kurlarındaki sert yükselişler veya piyasadaki rekabet koşullarının şirketler ve bayileri arasında uyuşmazlıklara sebep olduğu görülürken önümüzdeki günlerde COVID-19 salgının da tedarikçiler/üreticiler/ithalatçılar (bundan sonra “şirketler” olarak anılacaktır) ve bayileri arasında önemli uyuşmazlıklara sebep olacağı beklenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tedarik zincirlerinin bozulması, bazı sektörlerde üretimin durma noktasına gelmesi, piyasadaki talebin ciddi oranda düşmesi, uluslararası sınır geçişlerinde uygulanan kontroller sebebiyle taşımalarda gecikmelerin olması şirketler ve bayileri arasındaki ilişkiyi şüphesiz ki etkileyecektir.

  Devamını Oku
 • Koronavirüs (Covid - 19) Salgınının Yük Taşıma Sözleşmeleri ve Nakliyat Sigortalarına Etkisi

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın hastalık olarak ilan edilmesi akabinde tüm dünyada bir pandemik olarak kabul gören COVID-19 salgını, çeşitli seyahat yasaklarını ve ulaşımda aksaklıkları beraberinde getirerek Türkiye’de ve tüm dünyada üretim, lojistik ve uluslararası tedarik zincirinde önemli aksaklıklara neden olmuştur.

  Devamını Oku
 • Covid -19 Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Duyuruya Göre Şirketlerin Özkaynaklarının Korunması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”), 01.04.2020 tarihinde tüm oda ve borsalara hukuki konu başlığıyla bir yazı göndermiştir. Bu yazıda, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…” ve bu duyurunun şirketlerce dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır.

  Devamını Oku
 • Covid-19 Salgını Sebebiyle Resmi Gazete’de Yayınlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Kanuni Sürelere Etkisi

  Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, TBMM Genel Kurulu tarafından 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasal süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu. Bu kanunun amacı Koranavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle herhangi bir hak kaybının oluşmamasını sağlamaktır.

  Devamını Oku
 • Corona Virüs (COVİD-19) İle İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Duyurusu ve Corona Virüs Nedeniyle Alınan Tedbirler Kapsamında Sağlık Bilgilerinin İşlenmesi

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) internet sitesinde dün ilişikteki duyuru yayınlanmıştır. Kurum’un bu duyurusunda ve Kurum ile yaptığımız görüşmede, Kurum bulunduğumuz bu olağanüstü zor süreçte dahi veri sorumlularının KVK mevzuatındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini vurgulamaktadır.

  Devamını Oku
 • Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

  Kısa çalışma genel olarak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanmaktadır.

  Devamını Oku
 • “Kişisel Verilerin Korunması” – Yükümlülükler ve Yaptırımlar

  07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ("Kanun") hakkında özet bilgiler içeren bilgi notumuzu yayınlamıştık. Müvekkillerimiz tarafından Kanun hakkında, özellikle şirketlerinin günlük işleyişlerine etkisine, Kanun kapsamındaki yükümlülüklere ve yaptırımlara ilişkin detaylı bilgiler talep edilmiştir. Bu talepleri karşılamak üzere, bu bilgi notumuz hazırlanmıştır.

  Devamını Oku
 • 10 Soruda Covid-19’un Sözleşmelere Etkisi

  Covid-19 (coronavirüs) mücbir sebep midir?

  Devamını Oku
 • Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemli ?

  Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, (kişinin adı- soyadı, doğum tarihi, telefon numarası gibi) kişisel bilgiler/veriler, dijital ortamda kolaylıkla erişilebilir hale gelmiştir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

  Devamını Oku
TİLEGAL Hakkında

TİLEGAL Hakkında

Kökleri 1920’lere uzanan TİLEGAL , sahip olduğu kurum kültürü ve bilgi birikimini kuşaktan kuşağa aktararak, günümüzün saygın, güvenilir ve modern hukuk büroları arasındaki yerini almıştır. TİLEGAL yeni çağın gereksinimlerini bilen, geleneksel yaklaşımların yanı sıra dinamik ve yenilikçi çözümler sunabilen bir avukatlık bürosudur.
Daha Fazlası
 Global Vizyonumuz

Global Vizyonumuz

Uluslararası deneyimimiz, sadece Türkiye sınırları dışında iyi hizmet verebilmemizi değil, aynı zamanda çok uluslu şirketlerin kurumsal kültürlerine uygun olarak onlara, Türkiye’de güvenilir hukuk hizmeti sunabilmemizi sağlamaktadır. TİLEGAL gerek yurtdışında faaliyet gösteren Türk firmalarına, gerekse Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmalara hukuki hizmeti sağlamaktadır.
Daha Fazlası
Uzmanlığımız

Uzmanlığımız

TİLEGAL; finansal kurumlar, tüketici ürünleri ve perakendecilik, enerji ve altyapı, sağlık, ilaç ve tıbbi cihazlar, sanayi ve üretim, sigorta, gayrimenkul ve inşaat, ulaşım ve lojistik ve telekomünikasyon, medya ve teknoloji sektörlerinde sahip olduğu derin uzmanlık ve bilgi birikimini müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır.
Daha Fazlası
Anasayfa

1923’den bugüne...

Tilegal yeni çağın gereksinimlerini bilen, geleneksel
yaklaşımların yanı sıra dinamik ve yenilikçi çözümler
sunabilen bir hukuk bürosudur.