Sosyal Sorumluluk

TİLEGAL kurulduğu günden bu yana, içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bilincin yükselmesine katkıda bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk

TİLEGAL Avukatlık Bürosu,  kurulduğu günden bu yana,  içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal bilincinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanında, farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına pro bono olarak destek vermekte olup, bilimsel ve akademik çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Kurucu ortaklarımız aşağıda yer alan vakıf ve derneklere idari ve hukuki kademelerde hizmet vermektedir:

 • Koruncuk Vakfı

  Koruncuk Vakfı

  TILEGAL, korunmaya muhtaç, hepimizin geleceği olan çocuklarımıza destek olmak amacıyla Koruncuk Vakfı’na destek olmaktadır.

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

  Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TILEGAL tarafından hukuki, yönetsel ve manevi anlamda desteklenmektedir.

 • Göz Nurunu Koruma Vakfı

  Göz Nurunu Koruma Vakfı

  Göz sağlığını korumak ve sonradan olma körlüğü önlemek amacıyla halkı bilinçlendiren, erken teşhis, doğru ve etkin tedavi sağlamak misyonlu Göz Nurunu Koruma Vakfı, TILEGAL tarafından yönetsel ve manevi olarak desteklenmektedir.

 • Semiha Berksoy Opera Vakfı

  Semiha Berksoy Opera Vakfı

  Temel misyonu Semiha Berksoy’un eserlerinin korunması ve tanıtımının sürdürülmesi, opera, sahne sanatlarına katkı ve bu sanatlarda yetenekli gençleri yetiştirmek olan Semiha Berksoy Opera Vakfı, TILEGAL tarafından desteklenmektedir.

 • Türk Böbrek Vakfı

  Türk Böbrek Vakfı

  Böbrek sağlığında yoğunlaşarak sağlık hizmetleri veren böbrek sağlığı politikalarının oluşmasında katkıda bulunulan ve bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerde bulunan Türk Böbrek Vakfı TILEGAL tarafından desteklenmektedir.

 • Türk LIONS Vakfı

  Türk LIONS Vakfı

  Toplumumuzun eğitim, ekonomi, sağlık, sosyal ve kültürel içerikli gereksinimlerinin hizmet projeleri ile karşılanmasına ilişkin yardım ve katkıda bulunan Türk LİONS Vakfı TİLEGAL tarafından desteklenmektedir.

 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği

  İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu üyelerinin mesleki, bilimsel, sosyal birliğinin ve dayanışma ruhunun gelişimini sağlamak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları ve hakkındaki bilgilerin yayılması ve dernek üyeleri mezunlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve teşvik etmek olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği, TILEGAL tarafından desteklenmektedir.