TİLEGAL Yayınlar

TİLEGAL gündemi takip ediyor. Hukuk dünyası ile ilgili son gelişmeleri ve faydalı bilgileri yayınlarımızdan takip edin.

Yayınlar ve Makaleler

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Yapılan Önemli Değişiklikler

2022

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde 23 Ağustos 2022 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan ve 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birçok değişiklik yapıldı.

Devamını Oku

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkınnda Bilgi Notu

2022

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)” (“Değişiklik Tebliği”) ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in” (“Tebliğ”) 8. maddesinin 9. fıkrasının sonuna ekleme yapılmıştır.

Devamını Oku

05/04/2022 Tarih 31800 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2019/1450 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgi Notu

2022

I. BAŞVURUNUN KONUSU ; İnceleme konusu olan Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararında işçinin fazla çalışma ücretinin ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediği tartışılmıştır.

Devamını Oku

Türk İş Hukukunda İkale Sözleşmeleri

2022

İşçi ile işveren, mevcut iş sözleşmelerini ikale (bozma) sözleşmesi ile sonlandırabilirler. Günlük iş ilişkilerinde sıklıkla kullanılmasına rağmen mevzuatımızda ikale sözleşmelerine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu nedenle İkale sözleşmeleri kaynağını, Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlenen sözleşme serbestisinde bulmaktadır. İkale sözleşmesinin mevzuatta düzenlenmemesi nedeniyle işçinin bazı haklardan yararlanamaması ve işveren karşısında dezavantajlı duruma düşmesi, işçinin korunması amacıyla Yargıtay içtihatlarıyla ikale sözleşmesinin geçerliliğine dair bazı şartlar öngörülmesine neden olmuştur.

Devamını Oku

İnternet Siteleri Kullanıcı Güvenliği Hakkında Kvk Kurulu Tavsiyeler Duyurusu

2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) Şubat ayında “Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusunu” yayınlamıştır.

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Haber Sitesinde Yayınlanması ve E-Ticaret Sitesinden Sızdırılması Hk. Kvk Kurul Karar Özetleri

2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından Şubat 2022’de yayınlanan bazı kararlar ile ilgili hazırladığımız özeti bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

Ahlâksız Hukuk

2022

Çıplak ayaklı kumsal gezintisi: Bilim insanları Batı Girit’in, Trachilos bölgesinde deniz kıyısında bulunan 6 milyon yıllık ayak izlerinin, insan soyuna ait olduğunu belirlediler. Trachilos’taki bu keşif, bulabildiğimiz en eski insan ayak izi olması bakımından insanlığın yaşam serüveninde sembolik bir anlam taşıyor.

Devamını Oku

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)

2022

04.03.2022 tarihli 31768 sayılı Resmi Gazetede “Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2)” yayınlanmıştır. 2022/2 Nolu Tebliğ ile 2010/4 Nolu Tebliğ’de yapılan en önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

Devamını Oku

Yük Sigortaları Açısından Ukrayna'daki Savaş Halinin Değerlendirilmesi Hakkında Bilgi Notu

2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin, birçok alanda olduğu gibi taşıma ve sigortacılık sektörüne de etkileri olmuştur. Genel kabul açısından da, savaş ve benzeri rizikolar, kural olarak sigorta edilemez rizikolar kategorisinde yer almaktadır. Çünkü savaş ve savaş benzeri rizikolar, öngörülemez zararlara yol açıp, sigorta şirketlerinin mali dengelerini tümüyle alt üst edebilecek rizikolardır.

Devamını Oku

Ukrayna'da Rus Askeri Kuvvetlerinin İşgali Nedeniyle, Ukrayna Limanlarında Ticari Yük Taşımacılığının Durdurulmasının Deniz Ticaretini Nasıl Etkileyebileceğine İlişkin Bilgi Notu

2022

Şu anda, işgalci Rus askeri kuvvetleri Ukrayna'ya doğru ilerliyor. Bizler ise II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük askeri harekata tanık oluyoruz. Küresel toplumun halihazırda, COVID salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde, bu savaş hükümetleri uzun vadeli ekonomik ve politik istikrarsızlığa sürükleyecek gibi gözüküyor. Bu savaşın etkisi zaten tüm dünyada hissedilmeye başlandı. 22 yıldır Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten ve “tarihi toprakları" geri alma gayesiyle harekete geçen Vladimir Putin, savaş ilan ederek bir ülkenin Uluslararası hukukunu ve egemenliğini açıkça ihlal etmiş ve bu hareket ekonomik sonuçlara neden olmuştur.

Devamını Oku

PCR Test Sonuçları ve Covid – 19 Aşı Bilgilerinin İşlenmesi Hakkında KVK Kurumun 28.09.2021 Tarihli ve 2021/980 Sayılı Kararı

2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) tarafından Covid – 19 tedbirleri kapsamında PCR test sonuç ve Covid – 19 aşı bilgilerinin işlenmesi ile ilgili olarak 28.09.2021 tarihinde 2021/980 sayılı karar yayınlanmıştır.

Devamını Oku

KVKK Yönünden İşyerinde Covid Aşısı ve PCR Testi Uygulamalarının Değerlendirmesi

2021

Covid – 19 aşısının yaygınlaşması ve salgının etkilerinin azalması ile birlikte, işyerlerinde uzaktan çalışma modelinden normal çalışma düzenine dönülmeye başlanmıştır.

Devamını Oku

İş Hukuku Yönünden İşyerinde Covid Aşısı ve PCR Testi Uygulamalarının Değerlendirmesi

2021

1. İşveren çalışanı aşı yaptırmaya zorlayabilir mi? Anayasa m. 17/2 gereği “tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.”

Devamını Oku

Whatsapp Uygulaması Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 03.09.2021 Tarihli Ve 2021/891 Sayılı Kararı

2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum), 03.09.2021 tarihinde web sitesinde yayınladığı 2021/891 sayılı kararıyla Whatsapp’ın kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle 1.950.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Devamını Oku

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yayımlanan 02/09/2021 Tarihli ''İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri'' Hakkında Bilgilendirme Yazısı

2021

02/09/2021 Tarihli Bilgi Yazısı Hakkında: Bilindiği üzere, anayasa hükümleri ve diğer mevzuat kurallarına göre ülkemizde kişilerin COVID-19 aşısı ve PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Devamını Oku

Ormanları Koruma, Yangınları Önleme ve Söndürme Konuları Hakkında Bilgi Notu

2021

Son dönemde tüm insanlığı, özellikle de ülkemizi büyük üzüntüye sevk eden orman yangınları, birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu yangınların sabotaj veya küresel ısınmadan kaynaklı olup olmadığının adli ve idari mercilerce incelenip gereğinin yapılacağını umuyoruz. Ancak, yanan ormanlarımızı söndürmek, ihya etmek, yanmış ormanların imar açılması gibi konuların hukuki açıdan da tartışılması faydalı olacaktır.

Devamını Oku

Yapay Zekâ ve Yapay Hukuk

2021

“Yapay zekâ programları öz farkındalıktan yoksundur. Asla bir mizah anlayışına sahip olamayacaklar. Sanatı, güzelliği ve aşkı asla takdir edemeyecekler. Yalnızlık gibi bir duyguyu hissedemeyecekler. Başka insanlara, hayvanlara ve çevreye empati duyamayacaklar. Asla müzikten zevk alamayacaklar, âşık olamayacaklar ve ağlayamayacaklar.”

Devamını Oku

7334 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Zorunlu Sigorta Hakkında Getirilen Düzenleme İle İlgili Bilgi Notu

2021

7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (bundan sonra “Kanun” olarak addedilecektir), 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’un 10. maddesi ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Devamını Oku

Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi Hakkında 05.07.2021 Tarihinde Yayımlanan Genel Yazı Bilgilendirmesi

2021

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 14 uyarınca uzaktan çalışma, işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi şeklinde tanımlanmıştır.

Devamını Oku

Tekne Poliçeleri Kapsamında Müsilaj Hasarları

2021

Teknelerde müsilaj sebebiyle meydana gelen hasarların Tekne Sigortası nezdinde teminat kapsamında olup olmadığı hususunu, henüz yargıda emsal gösterilebilecek bir karar veya içtihat bulunmadığından TTK, Sigortacılık Kanunu, Tekne Sigortası Genel Şartları ve tekne poliçelerine eklenen Enstitü Yat Klozları ile özel klozlar çerçevesinde değerlendirmek doğru olacaktır.

Devamını Oku

Güvenli Elektronik İmza

2021

Bilinen en eski insan ismi Kushim’dir. Bunu nereden mi biliyoruz? Çünkü Kushim, MÖ. 3100 yılında bir Sümer kil tabletinin üzerine “imzasını” atmıştır. Kushim’in altına imzasını attığı kil tablette şöyle yazmaktadır: “26.089 birim arpa 37 ayda teslim alındı. Kushim.”

Devamını Oku

Sanatta Dijital Dönüşüm: Kripto Sanat NFT (Non - Fungible Tokens)

2021

“Değişimi mümkün olmayan kripto varlık” olarak Türkçe’ye çevrilen Non Fungible Tokens” (NFT), dijital ortamda üretilen yada paylaşılan içeriklerin sahibini ve orijinalliğini belirlemeye yarayan teknolojidir.

Devamını Oku

06.04.2021 Tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” Hakkında Bilgilendirme

2021

06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine (“MKK”) bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler ve pay sahipleri çizelgesinin MKK’dan sağlanmasının usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Devamını Oku

Kripto Para Alım Satım Platformlarına Hukuki Bakış

2021

Kripto paralar ve kripto para platformları gündem konusu olmaya devam etmektedir. Nisan ayının başında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto para platformlarından kullanıcıların bilgileri / kişisel verileri talep edildi.

Devamını Oku

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Yönelik Düzenleme

2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 31456 Sayılı Resmi Gazete’de 16.04.2021 tarihinde yayınlandı.

Devamını Oku

Genel İşlem Koşullarının Elektronik Sözleşmeler ve Akıllı Sözleşmeler Yönünden İncelenmesi

2021

Genel İşlem Koşulları, günlük hayatımızda sürekli muhatap olduğumuz hukuki içerikler olmasına rağmen genellikle dikkat etmediğimiz bir konudur.

Devamını Oku

Akıllı Sözleşmeler

2021

Akıllı Sözleşme Kavramı: Sözleşmedeki taraf iradelerinin bilgisayar kodu şeklinde yazılarak, tarafların borçlarının belirlenmesi yanında, borçların ödenmesini ve edimlerin yerine getirilmesini de sağlayabilen, dijital bilgisayar programlarına akıllı sözleşmeler denir.

Devamını Oku

Emeklilik Aylığı Alabilmek İçin İşten Ayrılma Şartını Ortaya Koyan İfadenin İptali Sonrası Yayımlanan Sgk Genelgesi Hakkında Bilgilendirme

2021

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 14/01/2021 tarihli ve 2019/104 E. 2021/3 K. Sayılı karar ile emeklilik aylığı alabilmenin koşulunu düzenleyen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi iptal edilmişti.

Devamını Oku

İnternetin Evrimi: Blockchain

2021

Teknolojideki ilerlemeler, gündelik hayatımızı değiştiriyor. Bilgisayarlar ilk üretildiklerinde hesap yapmak ve bilgi saklamak için kullanılırdı. İnternet ile birlikte bilgisayar kullanımında bir çığır açılırken, arama motorları internet kullanımını çok daha farklı bir boyuta taşıdı.

Devamını Oku

Sosyal Sigortalar Kanunu'nda Yer Alan Ve Emeklilik Aylığı Alabilmek İçin İşten Ayrılma Şartını Ortaya Koyan İfadenin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgilendirme

2021

2019/104 E. 2021/3 K. sayılı 14/01/2021 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 62. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi, Anayasanın 13. ve 60. maddelerine aykırı görülerek iptal edilmiştir.

Devamını Oku

10 Soruda “Uzaktan Çalışma”

2021

“Uzaktan Çalışma” kavramı uzun süredir İş Kanununda yer almasına karşın, konunun detaylarına ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktaydı. Bu konuda 10.03.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazetede “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Böylelikle uzaktan çalışmaya ilişkin koşullar netlik kazanmıştır.

Devamını Oku

Çalışan E-Postalarının Denetlenmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kriterleri

2021

İşveren tarafından çalışana ait kurumsal e-posta hesabı içeriğinin incelenmesine ilişkin olarak 12/01/2021 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile belirlenen kriterler.

Devamını Oku

Kripto Paraların Haczi

2021

Kripto paraların haczini izah edebilmemiz için öncelikle, konumuzla bağlantılı olduğu kadarıyla, haciz hakkında bazı genel bilgileri vurgulamanın yerinde olacağı kanaatindeyiz.

Devamını Oku

26.12.2020 Tarihli 31346 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgilendirme

2020

26.12.2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuyla ilgili önemli düzenlemeler getirilmiştir.

Devamını Oku

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 105. Maddesi ile Bağlantılı Olarak, Konişmentolarda Bulunan, Yabancı Mahkemelerin Yetkisini Düzenleyen Yetki Şartının Geçerliliğine İlişkin Güncel Yargıtay İçtihatları Hakkında Bilgilendirme Notu

2020

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un ‘Yetki Anlaşması ve Sınırları’ başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, “MADDE 47 – (1) Yer itibariyle yetkinin münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği hâllerde, taraflar, aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan uyuşmazlığın yabancı bir devletin mahkemesinde görülmesi konusunda anlaşabilirler. Anlaşma, yazılı delille ispat edilmesi hâlinde geçerli olur. Dava, ancak yabancı mahkemenin kendisini yetkisiz sayması veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında bulunulmaması hâlinde yetkili Türk mahkemesinde görülür.”

Devamını Oku

E - Ticaret - İleti Yönetim Sistemi Sürelerinin Ertelenmesi Hk.

2020

Bildiğiniz üzere, 04.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ticari elektronik iletinin gönderilmesi usullerinde değişiklikler yapılmıştır, “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)” kurulmuştur, İYS kullanıma açılmıştır ve şirketler için İYS’de kullanım hesabı başvuru süreci başlatılmıştır.

Devamını Oku

24.06.2020 Tarihli, 31165 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 7246 Kanun Nolu Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgilendirme Notu

2020

1994 Tarihli, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un değiştirilmesi yönünde yıllardır devam eden tartışmalar sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun değişikliği 24.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Devamını Oku

Verbis Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

2020

Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olması veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulanması, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamaması ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilememesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile Sicile kayıt yükümlülüğün yerine getirilmesi süreleri aşağıda belirtilen tarihlere kadar uzatılmıştır;

Devamını Oku

E - Ticaret – Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında

2020

Bildiğiniz üzere, 04.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ticari elektronik iletinin gönderilmesi usullerinde değişiklikler yapılmıştır, “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)” kurulmuştur, İYS kullanıma açılmıştır ve şirketler için İYS’de kullanım hesabı başvuru süreci başlatılmıştır.

Devamını Oku

09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme Notu

2020

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (bundan sonra “Yönetmelik I” olarak addedilecektir) 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik I ile 25.04.2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (bundan sonra “Yönetmelik II” olarak addedilecektir) ‘in birçok maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Devamını Oku

İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

2020

Bilindiği üzere 17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ve 4857 saylı İş Kanunu’na önemli maddeler eklemiştir.

Devamını Oku

İş Hukuku Bakımından 7244 Sayılı Kanun

2020

16/04/2020 tarihinde paylaşmış olduğumuz bilgilendirme notumuzda bahsi geçen Kanun teklifi, 17/04/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olarak yayımlanmıştır.

Devamını Oku

Covid-19 nedeniyle sermaye şirketlerine getirilen kar dağıtımı sınırlamaları

2020

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) 12. maddesinde sermaye şirketlerinin kar dağıtımının sınırlanması düzenlenmiştir.

Devamını Oku

18-20 Yaş Sokağa Çıkma Yasağı Bilgi Notu

2020

Çin’in Wuhan kentiden tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını, günümüz itibariyle neredeyse her ülkede görülmektedir. Salgın riskinin azaltılması, yayılımın yavaşlatılması ve durdurulması amacıyla devletler tıp dünyasının önerilerini de dikkate alarak çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemlerden belki de en etkilisi olarak değerlendirilen ve şu anda da birçok devlet tarafından uygulanan “sokağa çıkma yasağı”, Covid-19’un ülkemizde de görülmesi ve hızla yayılması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından belirli gruplar üzerinde uygulanmaya başlanmıştır.

Devamını Oku

Covid-19'un Bayilik Sözleşmelerine Etkileri

2020

Bugüne kadar ülkemizde meydana gelen ekonomik krizler, döviz kurlarındaki sert yükselişler veya piyasadaki rekabet koşullarının şirketler ve bayileri arasında uyuşmazlıklara sebep olduğu görülürken önümüzdeki günlerde COVID-19 salgının da tedarikçiler/üreticiler/ithalatçılar (bundan sonra “şirketler” olarak anılacaktır) ve bayileri arasında önemli uyuşmazlıklara sebep olacağı beklenmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tedarik zincirlerinin bozulması, bazı sektörlerde üretimin durma noktasına gelmesi, piyasadaki talebin ciddi oranda düşmesi, uluslararası sınır geçişlerinde uygulanan kontroller sebebiyle taşımalarda gecikmelerin olması şirketler ve bayileri arasındaki ilişkiyi şüphesiz ki etkileyecektir.

Devamını Oku

Koronavirüs (Covid - 19) Salgınının Yük Taşıma Sözleşmeleri ve Nakliyat Sigortalarına Etkisi

2020

Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın hastalık olarak ilan edilmesi akabinde tüm dünyada bir pandemik olarak kabul gören COVID-19 salgını, çeşitli seyahat yasaklarını ve ulaşımda aksaklıkları beraberinde getirerek Türkiye’de ve tüm dünyada üretim, lojistik ve uluslararası tedarik zincirinde önemli aksaklıklara neden olmuştur.

Devamını Oku

Covid -19 Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Duyuruya Göre Şirketlerin Özkaynaklarının Korunması Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”), 01.04.2020 tarihinde tüm oda ve borsalara hukuki konu başlığıyla bir yazı göndermiştir. Bu yazıda, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kar payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…” ve bu duyurunun şirketlerce dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır.

Devamını Oku

Covid-19 Salgını Sebebiyle Resmi Gazete’de Yayınlanan 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Kanuni Sürelere Etkisi

2020

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, TBMM Genel Kurulu tarafından 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yasal süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu. Bu kanunun amacı Koranavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle herhangi bir hak kaybının oluşmamasını sağlamaktır

Devamını Oku

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Son Düzenlemeler

2020

COVİD-19 salgınının iş dünyasına etkileri, işverenlerin yeni çalışma yöntemleri üzerinde yoğunlaşmasına sebep oldu. Bu yöntemlerden biri olan kısa çalışma ile ilgili olarak İŞKUR ,tarafından yapılan duyuruda COVİD-19 salgınının "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında değerlendirildiği ve kısa çalışma uygulamasının başlatılacağı ifade edilmişti.

Devamını Oku

Corona Virus (COVİD – 19) ile ilgili KVK Kurumunun Duyurusu ve Alınan Tedbirler kapsamında Sağlık Bilgilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) internet sitesinde dün ilişikteki duyuru yayınlanmıştır. Kurum’un bu duyurusunda ve Kurum ile yaptığımız görüşmede, Kurum bulunduğumuz bu olağanüstü zor süreçte dahi veri sorumlularının KVK mevzuatındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Devamını Oku

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

2020

Kısa çalışma genel olarak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanmaktadır.

Devamını Oku

Covid-19'un İş Hukukuna Etkileri

2020

Coronavirüs'ün iş hukuku açısından etikleri nelerdir?

Devamını Oku

10 Soruda Covid-19’un Sözleşmelere Etkisi

2020

10 Soruda Covid-19’un Sözleşmelere Etkisi

Devamını Oku

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik ve Bu Yönetmelik’te Yapılan Değişiklikler

2020

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve selefi 28.10.2007 tarihli Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik hükümleri incelendiğinde mevzuatta esaslı değişiklikler yapılmadığı görülmekle beraber, aşağıda detayları ile izah edileceği üzere “kalıcı veri saklayıcısının” ilk defa bu Yönetmelik ile birlikte bilgilendirme araç ve vasıtaları arasında sayıldığı görülmüştür.

Devamını Oku

E – Ticaret / Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)

2020

Telefon, çağrı merkezleri aramaları, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak, elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü iletiler “ticari elektronik iletidir.”

Devamını Oku

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2019

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 24 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku

Objektif Koşullara Aykırı Olan Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Erken Haksız Feshe Bağlı Cezai Şartın Geçerli Olduğu

2019

Devamını Oku

E – Ticaret / E – Ticaret Modelleri

2019

Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, müşteri alışkınlıkları ve beklentileri değişmiştir. Bu değişim ile birlikte tüm sektörlerde şirketler için e – ticaretin önemi her geçen gün artmaktadır. “E – ticaret” kısaca “ satıcı ve alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, elektronik ortamda gerçekleşen ürün ve hizmet alım satımıdır”.

Devamını Oku

03/05/2019 Tarihinde Yürürlüğe Giren 1999 Tarihli Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme Hakkında Bilgilendirme

2019

3 Mayıs 2019 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 1034 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme yürürlüğe girmiş olup, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sözleşmeye taraf olmuştur.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-6

2018

Kamuoyunun bilgisinde olduğu gibi, işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmişti. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, ticari uyuşmazlıklar için de arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-5

2018

Döviz cinsinden veya dövize endeksli düzenlenmiş olan sözleşmelerin 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2018-32/52 sayılı Tebliğe istinaden Türk Lirasına çevrilmesinde damga vergisi uygulamasını açıklayan 22 No’lu Damga Vergisi Sirküleri 22.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-4

2018

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (“Karar”) değişiklik yapılmıştır. Değişikliği yapan 2018- 32/51 numaralı Tebliğ’e (“Tebliğ”) göre, Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdettikleri menkul ve gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinde, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde, sözleşeme bedellerini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklardır. 13.09.2018 tarihinden önce döviz cinsi esas alınarak akdedilen sözleşmelerin bedelleri ise 30 gün içerisinde (13.10.2018 tarihine kadar) Türk Lirası (“TL”) cinsinden yeniden belirlenmek zorundadır.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-3

2018

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-2

2018

Gece çalışmasına ilişkin hüküm ve koşullar genel hatları ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 69. maddesinde düzenlenmektedir. Konuya ilişkin detaylar ise 25426 sayılı ve 07/04/2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-1

2018

İcra İflas Kanunu’nun (İİK) İflas Erteleme hükümleri, 28.02.2018 tarihli 7101 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. İflas ertelemede yargılama ve uygulama süresinin uzunluğu, iflas erteleme sürecindeki şirketlerin mahkeme tarafından etkin şekilde denetlenememesi ve alacaklıların sürece neredeyse hiç müdahale edememeleri, önemli sorunlar meydana getirmekteydi.

Devamını Oku

10 Soruda İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi

2017

Basında da oldukça geniş yer bulan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun getirdiği en önemli yenilik olan zorunlu arabuluculuk sistemi 01/01/2018 tarihinde uygulanmaya başlayacak olup, konu hakkındaki önemli sorular ve bunların cevapları bilgi notumuzda düzenlenmiştir.

Devamını Oku

İŞÇİDEN ALINAN FAZLA ÇALIŞMA ONAYININ ŞEKLİNE İLİŞKİN YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİK

2017

Bilindiği gibi işçilerin fazla çalışma yapabilmesi için İş Kanunu’nda bazı şartlar öngörülmektedir. Bunlardan biri, fazla çalışma için her yılın başında işçinin yazılı onayının alınması zorunluluğudur. Kanunun 41. maddesinde işçinin onayının alınması gerektiği ve fazla çalışmaların ne şekilde uygulanacağının yönetmelikle gösterileceği belirtilmiştir

Devamını Oku

6698 SAYILI KANUN'UN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE YAPTIRIMLAR

2017

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ("Kanun") hakkında özet bilgiler içeren bilgi notumuzu yayınlamıştık. Müvekkillerimiz tarafından Kanun hakkında, özellikle şirketlerinin günlük işleyişlerine etkisine, Kanun kapsamındaki yükümlülüklere ve yaptırımlara ilişkin detaylı bilgiler talep edilmiştir. Bu talepleri karşılamak üzere, bu bilgi notumuz hazırlanmıştır.

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

2017

Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, (kişinin adı- soyadı, doğum tarihi, telefon numarası gibi) kişisel bilgiler/veriler, dijital ortamda kolaylıkla erişilebilir hale gelmiştir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

Devamını Oku

İHRACATÇILAR İÇİN HUSUSİ DAMGALI (“YEŞİL”) PASAPORT ALMA ŞARTLARI.

2017

23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulun ‘’İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı’’ (‘’Karar’’) yayınlanmıştır. Bu Karar 15.07.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında, Karar’da belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin şartları ve esasları belirlemektedir.

Devamını Oku

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA NELER DEĞİŞTİ?

2016

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEDİR.

Devamını Oku

İFLAS VE İFLAS ERTELEME NEDİR? NELER DEĞİŞTİ?

2016

11 SORUDA “İFLAS VE İFLAS ERTELEME” HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

Devamını Oku

ÇEK KANUNU'NDA NELER DEĞİŞTİ? HAPİS CEZASI VAR MI?

2016

10 SORUDA ÇEK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

Devamını Oku

HER SÖZLEŞME NÜSHASI İÇİN DAMGA VERGİSİ ÖDENİR Mİ?

2016

DAMGA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİLGİ VERİLMESİ VE 1/7/1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMASIDIR.

Devamını Oku

Mal ve Hizmet Sözleşmelerindeki Temerrüt, Vade ve Faiz Konularına İlişkin Bilgilendirme

2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesi, mal ve hizmet sözleşmelerinde yer alan temerrüt, vade ve faiz konularına doğrudan müdahale etmektedir:

Devamını Oku

Cirosu 10 milyon TL’yi geçen firmaların, e-defter tutma ve e-fatura kullanma zorunluluğuna ilişkin bilgilendirme.

2016

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tespit edilmişti. Bu kez 454 sıra numaralı Tebliğ ile bu kapsam genişletilmiştir.

Devamını Oku

Sirküler No 2014-3

2016

6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’de yabancı uyruklu çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesinde uygulanacak sürelere ilişkin bilgilendirme.

Devamını Oku

Sirküler No 2014-1

2016

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerektiğine ilişkin bilgilendirme

Devamını Oku