Yazar: Tilegal

Ofisimiz ortaklarından Av. Nil Tütüncüoğlu, AIJA – Uluslararası Genç Hukukçular Derneği’nin..

Ofisimiz ortaklarından Av. Nil Tütüncüoğlu, AIJA – Uluslararası Genç Hukukçular Derneği’nin Atina’daki taşıma hukuku seminerine katılmış,  15.09.2023 tarihinde Felix Goebel, Evangelia Lytra ve Tunji Adeyemi’nin de olduğu oturumda Türkiye’de gemi geri dönüşümüne ilişkin ” Türkiye’nin Yeşil Denizlere Yolculuğu: Gemi Geri Dönüşümü” isimli sunumu yapmıştır. Gemi geri dönüşümünün Türkiye ve dünya çapındaki düzenleme ve gelişmelerini konu […]
Devamını Oku

03/03/2023 TARİHİNDE 7438 SAYILI KANUN İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN EYT DÜZENLEMESİ IŞIĞINDA EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN İŞÇİYE ÖDENMESİ GEREKEN KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

03/03/2023 tarihli 32121 s. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7438 s. Kanun) yürürlüğe girmiş olup bu kanun ile
Devamını Oku

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7413 sayılı “Hâkimler Ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Noterlere taşınmaz satışına yetki veren düzenleme getirilmiş ve bu düzenleme ile noterlerin yetkileri arasına; “Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi […]
Devamını Oku

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından 05/01/2023 Tarihinde Yayımlanan Genelgeyle, 01/07/2022 – 31/12/2022 Tarihleri Arasında…

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. (Yargıtay 9. H.D. 10/03/2021 gün, 2021/850 E., 2021/5875 K.) […]
Devamını Oku
  • Nidakule Ataşehir Kuzey Begonya Sok. No:3 Kat. 23 D. 191 34746 Ataşehir / İstanbul, Türkiye
  • +90 216 988 60 60
  • info@tilegal.com